• Kategorie

  Oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky e-obchodu na stránkách www.joma-sport.cz

  Vážení zákaznící,
  osobní údaje, které jste nám poskytli při nákupu na naše e-obchodu před termínem 25.5.2018 byly z naší databáze smazány.
  Po datu zavedení platnosti GDPR jsme nákup na našem e-obchodu rozdělili do dvou možností:

  Nákup bez registrace
  Při nákupu bez registrace vaše osobní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a tel. kontakt) evidujeme pouze omezený čas, abychom byli schopni naplnit kupní smlouvu. Poté jsou údaje smazány.

  Nákup s registrací
  Při nákupu s registrací, kterou potvrdíte ve vaší objednávce, nám dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů sloužícím k naplnění kupní smlouvy v naší databázi. Jedná se o údaje:
  • jméno a příjmení
  • doručovací adresa
  • vaše e-mailová adresa
  • telefonní kontakt

  V tomto případě je správcem údajů Agura s.r.o., IČ 63677407.

  Rádi bychom Vás informovali, že máte právo požadovat od správce údajů o přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznésení námitky proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

  Vaše údaje nejsou poskytovány třetím stranám a slouží k tomu, aby případný další nákup nebyl prodloužen novým zadáváním údajů pro doručení a pro případnou obchodní informaci o akcích a novinkách na našem e-obchodu.

  Máte právo na kvalifikovanou informaci o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném závazným právním předpisem a správce je povinen Vám takovou informaci poskytnout.

  V neposlední řadě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuje správce v rozporu s právními předpisy.